Menu

Over ons

Wij werken voor beheerders van:

  • Particuliere tuinen
  • Bedrijfsterreinen
  • Schoolterreinen
  • Kerkhoven
  • Instellingen voor de gezondheidszorg

In samenwerking met onze opdrachtgevers, ons eigen ontwerpbureau en onze geschoolde vaklieden worden de projecten met zorg en vakmanschap uitgevoerd en vervolgens uitstekend onderhouden door onze onderhoudsploeg. Elke opdracht die wij uitvoeren staat op papier. We bedenken al meer dan 40 jaar oplossingen voor mensen die problemen hebben met of verbeteringen willen aan de buitenruimte(n) rondom hun bebouwing.

Zijn deze oplossingen gevonden dan worden die ook, meestal door ons gerealiseerd.

Daarbij gelden voor ons eisen die aan het werk worden gesteld. Op basis van vakmanschap en creativiteit oplossingen bedenken en uitvoeren voor problemen van ondernemingen, instellingen en particulieren die dat wensen en zich dat kunnen veroorloven. “Confectiekleding” wordt zoveel mogelijk vermeden, “maatkleding” moet worden verschaft.

Duurzaamheid en milieuvriendelijkheid staan bij het zoeken naar oplossingen voorop.

De werkzaamheden dienen afwisselend te zijn: grote en kleine projecten worden uitgedacht of in uitvoering genomen, waarbij de werkzaamheden uit vele afzonderlijke, vakmatig interessante, onderdelen bestaan.

Intellectueel aspect; – De ondernemer is, in het kader van humanisering van de arbeid, voortdurend bezig met innovatie, in dit kader passen contacten met fabrikanten en wetenschappelijke instellingen als T.U. Delft en Twente. Dit stelt bijzondere eisen aan het personeel: zij dienen, in verband met mogelijke toekomstige octrooiaanvragen, prudent te zijn met mededelingen over hetgeen zij waarnemen. Ook hierin worden zij voor vol aangezien.

Het werk in al zijn aspecten, vraagt voortdurende scholing. Bij aanname van werknemers (minimaal M.B.O.) wordt van hen geëist dat zij zonodig, leemtes in kennis opvullen. Zij krijgen hiervoor de gelegenheid en hulp.