Menu

Aanleg algemeen

Als, door een externe tuinarchitect of door ons bureau, een oplossing is gevonden voor uw problemen met of verbeteringen aan Uw buitenruimte dan wordt, op grond van de aangeleverde tekeningen en andere bescheiden een prijsopgave gemaakt voor de kosten die samenhangen met de uitvoering van het gevraagde werk.

Wij verrichten onze werkzaamheden volgens onze algemene voorwaarden. Klik hier om de algemene voorwaarden te lezen.
Indien er geen plattegronden zijn wordt de situatie opgenomen en opgemeten. Wij werken altijd met een open prijsopgave: U kunt zien wat iets kost, hoeveel er wordt geleverd en hoe lang ergens over wordt gedaan. Meer- of minder werk is voor iedereen duidelijk te zien en makkelijk uit te rekenen.

Wij stellen eisen aan de te gebruiken materialen: ons werk is vakwerk, verricht door relatief hooggeschoolde mensen; het werk verdient een uitvoering in hoogwaardige materialen: Komokeur, Nak-B keurmerk e.d. worden standaard toegepast.

Ook de machines die worden gebruikt zijn gekeurd en voorzien van een veiligheidscertificaat. Alle zichzelf voortbewegende machines zijn apart W.A.verzekerd. Alle werknemers zijn verzekerd. Er is een W.A. bedrijfsverzekering.

Werkzaamheden die veelal worden verricht of zaken die worden aangepakt zijn:

 • Meetwerk;
 • Grondwerk (kabels en leidingen, riolering enz.);
 • Bodemverbetering na bemonstering en laboratoriumonderzoek;
 • Verhardingen;
 • Halfverhardingen enz;
 • Grondkeringen;
 • Regeninstallaties (al of niet automatisch);
 • Beplantingen;
 • Gras en sportvelden.
 • Kunstgras
 • (terras)overkappingen